Angielski


English for Excellence

Wyjątkowa atmosfera na zajęciach
  Bardzo ciepła i przyjemna atmosfera w klasie, umożliwiająca uczniom swobodne rozwijanie ich umiejętności językowych, połączona z twardymi wymaganiami motywującymi uczniów do ciągłej nauki.

  Indywidualne podejście do ucznia stawiające go w centrum procesu nauczania i skupiające się na naturalnym wzmacnianiu procesu poznawania i zapamiętywania języka.

Humor i zabawa
  Nauczanie przez zabawę i humor – przemycanie wiedzy pod postacią gier, piosenek, odgrywania scenek i mini dialogów. Tworzenie radosnej atmosfery, w której nauka dzieje się sama.

  Ciekawe, pełne przyjemności lekcje motywujące uczniów do rozwoju swoich umiejętności językowych.

angielski_bus_trans
Pomoce i sala
  Bogaty arsenał pomocy dydaktycznych stymulujący proces nauczania i zachęcający uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

  Włączenie uczniów w proces tworzenia pomocy dydaktycznych – wspieranie kreatywności i podnoszenie poczucia własnej wartości .

  Przestronna sala wyposażona monitor multimedialny z mądrze wykorzystywanym dostępem do Internetu.

Urozmaicone i ciekawe lekcje
 Autorskie moduły praktyczne przygotowujące do wyjazdów za granicę (sklep, restauracja, lotnisko, wizyta u lekarza).

  Przeprowadzane z rozmachem lekcje CLIL – Content and Language Integrated Learning – nauczania języka angielskiego przy jednoczesnym poznawaniu wiadomości z innych przedmiotów – historii, geografii, biologii, muzyki czy plastyki

  Nacisk na mówienie i zdobywanie umiejętności porozumiewania się w naturalnych dla dziecka sytuacjach.

  Wyjątkowo angażujący system motywacyjny – połączenie pochwał słownych i niewerbalnych z systemem nagród w postaci naklejek i pomponików.

  Jasne i odpowiednio egzekwowane wytyczne dotyczące pracy na lekcji oraz pracy w domu (na życzenie możliwość personalizacji).

Ponadto
  Efektywne wykorzystanie czasu doprowadzania dzieci na lekcje poprzez powtarzanie ostatnio poznanego materiału – językowa rozgrzewka.

  Przygotowywanie uczniów do zewnętrznych egzaminów Cambridge English: Starters, Movers i Flyers.

Częstotliwość zajęć

Klasy O – III   2 x w tygodniu po 50 min

Klasy IV – VII 2 x w tygodniu po 60 min

Liczba spotkań w semestrze

30 spotkań

Cena kursu

Grupa 4 - 5 osób

Płatność jednorazowa
Klasy O-III   1700 pln
Klasy IV-VII 1850 pln

Płatność w ratach
Klasy   O-III  5 x 350 pln
Klasy IV-VII  5 x 380 pln