Matematyka dla ósmoklasistów


Kurs przygotowawczy do egzaminu

Nasz kurs to systematyka, praca i dobre wyniki

Informacje organizacyjne

 • Kurs rozpoczyna się 30 września 2023 roku
 • Test diagnostyczny na pierwszych zajęciach
 • Każde zajęcia to 120 minut intensywnej pracy nad rozwiązywaniem zadań
 • Zajęcia odbywają się w grupach
 • 23 spotkania podczas kursu
 • Zajęcia opierają się na realizacji materiału podzielonego na tematyczne działy, zgodnego z wytycznymi CKE
 • Po przerobieniu wszystkich wymaganych działów, przystępujemy do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych.
 • Pod koniec kursu organizowany jest próbny egzamin ósmoklasisty oraz TURBO powtórka
 • Kładziemy  nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy
 • Proste i szybkie sposoby rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
 • Komfortowa atmosfera na zajęciach, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy
 • Bardzo dobre wyniki zeszłych lat
 • Możliwość rezygnacji w ciągu dwóch pierwszych zajęć

Części składowe kursu

Kliknij na wybraną, aby dowiedzieć się więcej.
Test diagnostyczny

Test mający na celu sprawdzenie umiejętności posiadanych przez ucznia. Wynik testu absolutnie nie jest istotny, to tylko dawka informacji dla ucznia jak i nauczyciela w celu dobrania odpowiedniego planu nauki.

Zajęcia tematyczne

Na zajęciach rozwiązujemy materiał zgodny z wytycznymi CKE dotyczący danego działu matematyki w postaci przygotowanych zestawów zadań.

Rozwijamy u ucznia takie umiejętności jak:
* Analiza treści zadania
* Planowanie sposobu na rozwiązanie danego zadania
* Rozwiązanie zadania z wyszczególnieniem konkretnych etapów
* Finalizacja i podsumowanie zadania
Spis zajęć tematycznych
 1. Liczby naturalne i ich własności
 2. Ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne
 3. Potęgi
 4. Pierwiastki
 5. Procenty
 6. Wyrażenia algebraiczne i równania
 7. Układ współrzędnych, wykresy, proporcjonalność prosta
 8. Statystyka, kombinatoryka, prawdopodobieństwo
 9. Figury płaskie
 10. Twierdzenie pitagorasa
 11. Figury przestrzenne
 12. Obliczenia praktyczne (droga, prędkość, czas)
 13. Zadania tekstowe
Pisanie arkuszy
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas kursu.
Zwrócenie uwagi na trudniejsze zagadnienia.
Wyrobienie u ucznia mechanizmu i tempa pisania arkuszy, radzenia sobie ze stresem, a także
 wychwytywania swoich błędów i znajdywania najprostszych sposobów.
Arkusze próbne

Uczeń posiada możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed egzaminem 8kl.

TURBOpowtórka materiału

Powtórzenie najczęściej pojawiającej się tematyki, haczyków w zadaniach, a także przedstawienie pomocnych wskazówek podczas rozwiązywania egzaminu.

Częstotliwość zajęć

1 raz w tygodniu
120 minut

Liczba spotkań w roku

23 spotkania

Cena kursu

Płatność jednorazowa
1800 pln cena regularna

Płatność w ratach
8 x 230 pln cena regularna

Zapisy

Tel +48 690 500 101

scoolka@scoolka.pl