Matematyka dla ósmoklasistów


Kurs przygotowawczy do egzaminu

Nasz kurs to systematyka, praca i dobre wyniki

Informacje organizacyjne

 • Kurs odbywa się w soboty, każde zajęcia to 120 minut intensywnej pracy
 • Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do poziomu uczniów (test diagnostyczny na początku kursu )
 • Każde zajęcia rozpoczynają się od wstępu teoretycznego, w trakcie którego nauczyciel przedstawia zagadnienia niezbędne do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z danego działu. Następnie wraz z grupą rozwiązuje zadania mające na celu powtórzenie i utrwalenie materiału. Po każdym dziale test sprawdzający.
 • Po przerobieniu wszystkich wymaganych działów, przystępujemy do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych.
 • Każde zadanie tłumaczone rzetelnie, proste i szybkie sposoby rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
 • Indywidualne podejście do ucznia, stały kontakt z nauczycielem na grupie fb
 • Komfortowa atmosfera na zajęciach, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy
 • Kurs prowadzony zgodnie z wytycznymi CKE
 • Możliwość rezygnacji w ciągu dwóch pierwszych zajęć

Części składowe kursu

Kliknij na wybraną, aby dowiedzieć się więcej.
Test diagnostyczny

Test mający na celu sprawdzenie umiejętności posiadanych przez ucznia, a także pomoc w odpowiedzi na następujące pytania:

Co już wiem, a czego jeszcze nie ?

 • Jakie są moje mocne i słabe strony ?
 • Nad jakimi treściami matematycznymi powinienem się skupić w nadchodzącym roku szkolnym ?

Wynik testu absolutnie nie jest istotny, to tylko dawka informacji dla ucznia jak i nauczyciela w celu dobrania odpowiedniego planu nauki.

Zajęcia tematyczne

Rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem do przerabianej tematyki opartym na pokazowych przykładach, w ten sposób uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w praktyce.
Następnie rozwiązujemy materiał zgodny z wytycznymi CKE dotyczących danego działu matematyki w postaci przygotowanych zestawów zadań.

Rozwijamy u ucznia takie umiejętności jak:

 • Analiza treści zadania
 • Planowanie sposobu na rozwiązanie danego zadania
 • Rozwiązanie zadania z wyszczególnieniem konkretnych etapów
 • Finalizacja i podsumowanie zadania
Testy sprawdzające wiedzę po każdym dziale
 1. Liczby naturalne i ich własności
 2. Ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne
 3. Potęgi
 4. Pierwiastki
 5. Procenty
 6. Wyrażenia algebraiczne i równania
 7. Układ współrzędnych, wykresy, proporcjonalność prosta
 8. Statystyka, kombinatoryka, prawdopodobieństwo
 9. Figury płaskie
 10. Twierdzenie pitagorasa
 11. Figury przestrzenne
 12. Obliczenia praktyczne (droga, prędkość, czas)
 13. Zadania tekstowe
Pisane arkuszy

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas kursu.
Zwrócenie uwagi na trudniejsze zagadnienia.
Wyrobienie u ucznia mechanizmu i tempa pisania arkuszy, radzenia sobie ze stresem, a także
wychwytywania swoich błędów i znajdywania najprostszych sposobów.

Arkusze próbne

Uczeń posiada możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed egzaminem 8kl.

TURBOpowtórka materiału

Powtórzenie najczęściej pojawiającej się tematyki, haczyków w zadaniach, a także przedstawienie pomocnych wskazówek podczas rozwiązywania egzaminu.

Przykładowe rozwiązania zadań

Częstotliwość zajęć

1 raz w tygodniu
120 minut

Liczba spotkań w roku

23 spotkania

Cena kursu

Płatność jednorazowa
1800 pln cena regularna

Płatność w ratach
8 x 230 pln cena regularna

Zapisy

Tel +48 690 500 101

scoolka@scoolka.pl